JUDr. Jan Kerbach, advokát

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Následně úspěšně složené rigorózní zkoušky a v roce 1995 komerčně-právní zkoušky

Praxe

V devadesátých létech a na počátku milénia působil ve vedoucích pozicích v právním oddělení Komerční banky, a.s.. V roce 2007 se stal samostatným advokátem a členem České advokátní komory. Advokátní praxi vykonává od roku 2007 pod registračním číslem 11879.